Fri frakt på utvalda fraktsätt vid inköp ovan 599,00 kr / Snabb leverans 2-5 arbetsdagar / Kundservice och rådgivning Ring oss på (+46) 8 124 102 30

Lagts i din kundvagn

Delsumma
produkter i din kundvagn
Handla för mer och få gratis leverans

Varukorgen

Glömt lösenordet?
Are you new at NiceBeauty? Create a profile and keep track of your orders.

If you've shopped with NiceHair.dk before, you may already have an account. Click 'Forgot Password.' If you've never placed an order with NiceHair.dk, you can follow the link below to sign up.

*Yes, I would like to be part of NiceBeauty and thereby accept [Terms and Conditions].

**I consent to receiving communications from NiceBeauty via email, SMS, and private messages on Facebook, Instagram, TikTok, or other social media platforms. These communications will include marketing related to targeted tips, offers, surveys, invitations to contests and events, as well as information about news and special promotions related to our product range.

The marketing will be personalized for you based on your contact information, products you show interest in on NiceHair.dk (visit and search history), based on past purchases (purchase history), and specified favorite brands.

Additionally, I accept that NiceBeauty, as well as Emarsys, Meta, and Google, collect information about the reading of marketing messages. You can read more about this in our [Cookie Policy].

NiceBeauty may use this consent to inquire whether you wish to update your consent, including regarding new products or contact methods.

You can read more about our processing of your personal data, including the logic behind profiling and targeting our communications, in our [Privacy Policy].

Your consent can be withdrawn at any time by using the unsubscribe link in our communications. You can also withdraw your consent by contacting us at kontakt@nicebeauty.se.Confirm your email

We have just sent you an email with a confirmation link. To ensure that your registration is complete, you need to confirm your email address. It can take up to 5 minutes before you can see it in your inbox.

Haven't received an email yet?

Återställ lösenordet genom att skriva din e-postadress nedan


Tillbaka till login

INTEGRITETSPOLICY

1. ALLMÄNT

1.1 Denna policy om behandling av personuppgifter (”Integritetspolicy”), beskriver hur Nicebeauty ApS ("Nicebeauty", "oss", "vår", "vi") insamlar och behandlar dina uppgifter.

1.2 Integritetspolicyn gäller för personuppgifter, vilka du uppger till oss, eller som vi insamlar via Nicebeautys hemsida, www.nicebeauty.se och www.nicebeauty.com ("Hemsidan").

1.3 Nicebeauty är ansvarig för dina personuppgifter. All kontakt til NiceBeauty kan gå via kontaktuppgifterna under punkt 7.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER INSAMLAR VI, TILL VILKET ÄNDAMÅL OCH VILKEN RÄTTSLIG GRUND STÅR BAKOM BEHANDLINGEN

2.1 När du besöker hemsidan, insamlar vi automatist uppgifter om dig och hur du använder hemsidan. Som exempel, vilken browser du använder, vilka söktermer du använder på hemsidan, din IP- adress, härunder nätverksplats och informationer kring din dator.

  • 2.1.1 Ändamålet är att optimera användarupplevelsen och hemsidans funktion, samt att använda riktad marknadsföring, härunder retargeting via Facebook och Google. Denna behandling av uppgifterna är nödvändig för att vi kan upprätthålla vårt intresse i förbättring av hemsidan, samt visa relevanta erbjudanden till dig.

  • 2.1.2 Rättslig grund för behandlingen är EU’s Dataskyddsförordning art 6, stk. 1, litra f.

2.2 När du köper ett produkt eller kommunicerar med oss på hemsidan, insamlar vi de uppgifter du själv uppger, som namn, adress, epost, telefonnummer, betalingssätt, uppgifter om vilka produker du köper och eventuelt har returnerat, leveringssätt, samt uppgifter om den IP- adress, varifrån beställning är gjord.

  • 2.2.1 Föremålet är, at vi kan leverera de produkter du har beställt, och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, häribland att kunna administrera dina rättigheter till att returnera och reklamera. Uppgifterna om dina köp kan vi även behandla för att uppfylla lagkrav, härunder bokföring och räkenskap. Vid köp insamlas IP-adressen med det som ändamål och för att upprätthålla vårt intresse i, att kunna förhindra bedrägeri.

  • 2.2.2 Rättslig grund för behandlingen är EU’s Dataskyddsförordning art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, insamlar vi uppgifter om ditt namn, epost adress och eventuellt mobilnummer.

  • 2.3.1 Ändamålet är att upprätthålla vårt intresse i att kunna leverera nyhetsbrev till dig.

  • 2.3.2 Rättslig grund för behandlingen är EU’s Dataskyddsförordning art 6, stk. 1, litra f.

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Uppgifter om ditt namn, adress, epost, telefonnumer samt ordernummer och specifika leveringssätt vidareges till PostNord, GLS eller en transportör som är ansvarig för leveringen av de köpta varorna till dig. Vid köp av produkter som ej finns på lager, kan de nämnda uppgifterna vidareges till producenten eller säljaren av den specifika varan, som i så fall är ansvarig för leveringen.

3.2 Uppgifterna kan överlämnas till externa samarbetspartners, som behandlar uppgifterna på våra vägar. Vi använder externa samarbetspartners till bland annat teknisk drift och förbättring av hemsidan, utskickan av nyhetsbrev samt riktad marknadsföring, häribland retargeting, samt till din bedömning av vår verksamhet och produkter. Bland annat vidareges uppgifter om ditt namn och din email till TrustPilot, så att det på våra vägar kan skickas en inbjudan till att utvärdera oss på TrustPilots hemsida. Väljer du att utföra en recension blir TrustPilot ansvarig för de givna upplysningarna. Dessa verksamheter är databehandlare och under våra instruktioner behandlar de uppgifter, som vi är ansvarig för. Databehandlerna får inte använda uppgifterna till annat föremål än överrensstämmelse med oss, och är omfattade av sekretess kring dessa. Vi har ingått skriftliga avtal med alla persondata behandlare, som behandlar personuppgifter på våra vägar.

3.3 Två av dessa persondata behandlare, Google Analytics v/Google LLC. Och Facebook Inc. Är etablerade i USA. De nödvändiga garantier för överföring av uppgifter till USA är säkrad genom persondata behandlarnas certificering under EU-U.S Privacy Shield, jfr. EU Dataskyddsförordning art. 45.

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1 Med utsikt om att skapa öppenhet omkring behandlingen av dina uppgifter, ska vi som dataansvarig, upplysa dig om dina rättigheter.

4.2 RÄTT TILL TILLGÅNG

4.2.1 Du har till varje tid, rätt att begära oss om att upplysa vilka uppgifter vi har registrerat på dig, vilket föremål registreringen tjänar, vilka kategorier av parsonuppgifter och vilka mottagare av uppgiftera eventuelt kan vara, samt varifrån uppgifterna kommer ifrån.

4.2.2 Du har rätt att få en kopia med personuppgifterna vi har lagrat kring dig. Om du önskar en kopia av dina personuppgifter, skal du skicka en skriftlig begäran till kontakt@nicebeauty.se. Du kan blive ombedd att dokumentera, att du är personen du uppger vara.

4.3 RÄTT ATT RÄTTELSE

4.3.1 Du har rätt till att få de felaktiga personuppgifterna om dig själv rättade av oss. Om du uppmärksammas på att det finns fel i de uppgifterna vi har registrerat om dig, uppmanas du till att skicka en skriftig begäran till oss, så att uppgifterna kan rättas.

4.4 RÄTT TILL RADERING (RÄTTEN ATT BLI BORGLÖMD)

4.4.1 I vissa tillfälle har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade från oss, exempelvis om du återkallar kallar ditt samtycke, och vi inte har annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen av personuppgifterna. I den utrsäckning en fortsat behandling av dina uppgifter är nödvändig, exempelvis för att vi ska kunna upprätthålla vår juridiska skyldighet, eller för att lagkrav kan fastställas, åberopas eller försvaras, är vi ej förpliktigad att radera personuppgfiterna.

4.5 RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

4.5.1 Du har i vissa tillfällen rätt att få begränsad behandling av dina personuppgifter, till att enbart bestå av bevaring, exempelvis om du menar att uppgifterna ej är korrekta.

4.6 RÄTT TILL DATAPORTABILITET

4.6.1 Du har i vissa tillfällen, rätt att få personuppgifterna du har uppgett till oss, utlämnade i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till annan persondata ansvarig.

4.7 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

4.7.1 Du har till varje tid rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, med hänseende på direkt marknadsföring, härunder den profilering som utförs för att kunna rikta vår direkta marknadsföring.

4.7.2 Du har dessutom till varje tid, av personliga orsaker, rätt att göra invändningar mot den behandling av dina personuppgifter som vi utövar på rättslig grund av legitima intressen jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 VILLKOR FOR SAMTYCKE

4.8.1 Du har till varje tid rätt att återkalla ditt samtycke, du har givit oss angående behandling av personuppgifter. Om du önskar att återkalla ditt samtycke, ombeds du att kontakta oss på kontakt@nicebeauty.se.

4.9 RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

4.9.1 Du har till varje tid rätt at tinge ett klagomål till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K gällande vår behandling av dina personuppgifter. Klagomålet kan bland annat inges på mail till dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Uppgifterna insamlade omkring din användning av hemsidan, jfr. pkt. 2.1. raderas senast när du ej använt hemsidan i två år.

5.2 De insamlade uppgifterna kring din anmälan att motta våra nyhetsbrev, raderas när ditt samtycke till nyhetsbreven återkallas, med mindre vi har en annan grund för behandling av uppgifterna.

5.3 Uppgifterna angivna vid köp från hemsidan, jfr. pkt. 2.2 vill i första hand bli raderad 3 år efter det utgångna kalenderåret, vari ditt köp blev genomfört. Uppgifterna kan dock sparas i längre tid, om vi har juridiska behov för längre lagring, exempelvis om det är növändigt för att rättskrav kan fastläggas, göras gällande eller försvaras eller om lagringen är nödvändig för att uppfylla lagkrav. Räkenskapsmaterial bevaras i 5 år, till utgånget räkenskapsår för att uppfylla bokföringslagens krav.

6. SÄKERHET

6.1 Vi har genomfört passande tekniska och organisatoriska säkerhetsanstaltningar mot, att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förverkad, förändrad eller försämrad och mot kunskap eller missbruk av informationen.

6.2 Enbart medarbetare med ett behov av dina personuppgifter för att kunna utföra dess arbete, har tillgång till dessa.

7. KONTAKTUPPLYSNINGAR

7.1 Nicehair ApS är dataansvarig för de personuppgifter som insamlas via hemsidan.

7.2 Om du har frågor eller anmärkningar till denna integritetspolicy, eller önskar göra bruk av en eller flera av dina rättigheter beskrivna i pkt.4, kan du kontakta:
Nicehair Aps
Stærevej 2
6705 Esbjerg
Denmark

Tlf. nr.: +45 32 200 200 E-mail: kontakt@nicebeauty.se

8. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

8.1 Om vi ändrar Integritetspolicyn, kan du alltid hitta den uppdaterade versionen på vår hemsida.

9. VERSIONER

9.1 Detta är 1 av NiceBeutys integritetspolicy dateret den 1/5-2018.

Loading...